rangkuman materi pai kelas 1 sd

Pengertian PAI

PAI atau Pendidikan Agama Islam adalah mata pelajaran yang diajarkan di sekolah-sekolah di Indonesia. Pelajaran ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang ajaran Islam kepada siswa-siswa, baik dari segi ibadah, moralitas, maupun sosial.

Ajaran Rukun Islam

Rukun Islam terdiri dari 5 ajaran, yaitu:

 • Shalat
 • Puasa
 • Zakat
 • Haji
 • Berkata baik

Ajaran Rukun Iman

Rukun Iman terdiri dari 6 ajaran, yaitu:

 • Iman kepada Allah
 • Iman kepada malaikat
 • Iman kepada kitab-kitab suci
 • Iman kepada nabi dan rasul
 • Iman kepada hari akhir
 • Iman kepada qadar dan qadha

Perintah dan Larangan dalam Islam

Perintah dalam Islam

Beberapa perintah dalam Islam antara lain:

 • Shalat lima waktu
 • Memberi zakat
 • Puasa Ramadhan
 • Membaca Al-Quran
 • Berbuat baik kepada orang tua

Larangan dalam Islam

Beberapa larangan dalam Islam antara lain:

 • Memakan babi
 • Minum minuman keras
 • Berkata kotor
 • Merokok
 • Mengumpat

Kisah Nabi Muhammad SAW

Kehidupan Awal Nabi Muhammad SAW

Nabi Muhammad SAW dilahirkan di Mekah pada tahun 570 M. Ayahnya, Abdullah, meninggal ketika Nabi Muhammad masih dalam kandungan. Ibunya, Aminah, meninggal saat Nabi Muhammad berusia 6 tahun. Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya, Abdul Muthalib, dan setelah kakeknya meninggal, oleh pamannya, Abu Thalib.

Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul

Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama dari Allah SWT melalui Malaikat Jibril saat ia berusia 40 tahun. Wahyu tersebut kemudian diturunkan dalam bentuk Al-Quran. Nabi Muhammad SAW kemudian menyampaikan ajaran Islam kepada masyarakat sekitar dan akhirnya menjadi Rasul bagi umat manusia.

Hijrah ke Madinah

Pada tahun 622 M, Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah karena tekanan yang dialami oleh kaum Quraisy di Mekah. Hijrah ini kemudian dijadikan sebagai titik awal dalam kalender Islam.

Keutamaan Berbuat Baik

Keutamaan Berbuat Baik kepada Orang Tua

Menurut ajaran Islam, berbuat baik kepada orang tua adalah perbuatan mulia. Allah SWT bahkan menjamin keberkahan, umur panjang, dan kesuksesan dunia dan akhirat bagi mereka yang berbakti kepada orang tua.

Keutamaan Berbuat Baik kepada Sesama

Berbuat baik kepada sesama adalah sesuatu yang sangat dianjurkan dalam Islam. Hal ini dapat membantu menciptakan keharmonisan antarindividu dan mempererat tali persaudaraan.

No. Topik Isi
1 Pengertian PAI Pendidikan Agama Islam adalah mata pelajaran yang diajarkan di sekolah-sekolah di Indonesia.
2 Ajaran Rukun Islam Rukun Islam terdiri dari 5 ajaran, yaitu Shalat, Puasa, Zakat, Haji, dan Berkata baik.
3 Ajaran Rukun Iman Rukun Iman terdiri dari 6 ajaran, yaitu Iman kepada Allah, Iman kepada malaikat, Iman kepada kitab-kitab suci, Iman kepada nabi dan rasul, Iman kepada hari akhir, dan Iman kepada qadar dan qadha.
4 Perintah dan Larangan dalam Islam Beberapa perintah dalam Islam antara lain Shalat lima waktu, memberi zakat, puasa Ramadhan, membaca Al-Quran, dan berbuat baik kepada orang tua. Beberapa larangan dalam Islam antara lain memakan babi, minum minuman keras, berkata kotor, merokok, dan mengumpat.
5 Kisah Nabi Muhammad SAW Nabi Muhammad SAW dilahirkan di Mekah pada tahun 570 M. Ia menerima wahyu pertama dari Allah SWT saat ia berusia 40 tahun dan kemudian menjadi Rasul bagi umat manusia. Pada tahun 622 M, Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah.
6 Keutamaan Berbuat Baik Berbuat baik kepada orang tua adalah perbuatan mulia dan Allah SWT menjamin keberkahan, umur panjang, dan kesuksesan dunia dan akhirat bagi mereka yang berbakti kepada orang tua. Berbuat baik kepada sesama adalah sesuatu yang sangat dianjurkan dalam Islam dan dapat membantu menciptakan keharmonisan antarindividu dan mempererat tali persaudaraan.

Related video of Rangkuman Materi PAI Kelas 1 SD

Tinggalkan komentar